Elskåp och apparatskåp

Apparatskåp används för att styra såväl mindre som större elektriska anläggningar. Ett apparatskåp kan användas som en elcentral eller som ett automatikskåp som styr en processanläggning.

Det finns en mängd olika apparatskåp för olika tillämpningsområden. Det finns skåp i såväl plast som stål och även apparatskåp som är anpassade för utomhusbruk eller krävande miljöer.

http://www.apparatskap.se

23 mar 2016