Värmelösningar för industrin

IHP tillhandahåller värmeprodukter och systemlösningar för industriell elektrisk uppvärmning. Vi konstruerar elvärmeprodukter för vätskeuppvärmning, luftuppvärmning, avfrostning, verktygsuppvärmning, strålvärme, frostskydd, smältning, härdning, ugnar, processvärme, uppvärmning i ex-miljö, mm.

23 feb 2016